महत्वपूर्ण स्थान समूह

रुपनी गाउँपालिकाको विवरण

जम्मा वडा संख्या

जनसंख्या

२६३८७

समावेश गाविस

नकटी रायपुर, कटैया, तेर्हौता, बसबिटी, जमुनी मधेपुरा,

जम्मा क्षेत्रफल

५६.०८ ( वर्ग कि.मी.)